arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Procedure
Ieder kind krijgt zoveel mogelijk de zorg die het nodig heeft. Wanneer er bij een kind problemen, op welk gebied dan ook, worden geconstateerd, dan is dat een reden voor een nader onderzoek. De groepsleerkracht zal dit in nauw overleg doen met de intern begeleidster. Voordat een dergelijk onderzoek plaatsvindt, wordt er altijd eerst met de ouders over de problemen gesproken.

Bij de leerprestaties van kinderen zien wij soms grote verschillen binnen een groep. Kinderen die boven of onder het gemiddelde niveau van een groep presteren hebben extra zorg nodig. Binnen alle groepen wordt rekening gehouden met onderlinge verschillen van kinderen en hierop stemmen wij ons onderwijsaanbod af.

 

Van groep 2 naar groep 3
Door goed signaleren en diagnosticeren krijgen we een beeld van kinderen die problemen hebben. Indien nodig kunnen we kinderen door een gericht handelingsplan weer op het goede spoor zetten. Bij de overgang van kinderen van groep 2 naar 3 werken wij volgens een vast protocol, dat op school ter inzage ligt. Het kan voorkomen dat kinderen een jaar langer in groep 2 blijven. Als deze situatie zich voor doet is er altijd overleg met de ouders. De uiteindelijke beslissing is een schoolaangelegenheid.
 

Ondersteuning van individuele leerlingen
Wanneer leerlingen de basisstof niet meer kunnen volgen kan, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Dit houdt in dat de leerling de leerstof eigen gaat maken op het niveau en in het tempo dat bij het kind past. We streven ernaar leerlingen binnen hun eigen groep te kunnen blijven begeleiden.

 

Ondersteuning van meer- en hoogbegaafde leerlingen
Het onderwijs aan meer begaafde leerlingen is volop in ontwikkeling. Een duidelijke afspraak binnen onze school is dat wij deze leerlingen verdieping van de leerstof bieden middels compacten van de lesstof en het aanbieden van verrijkingsstof. Ze blijven qua methodische leerstof betrokken bij de rest van de groep.
Mocht het zo zijn, dat wij een leerling onvoldoende ondersteuning kunnen bieden, dan behoort verwijzing naar een basisschool voor speciaal onderwijs tot de mogelijkheden. Dit gebeurt echter altijd na verder onderzoek en in goed overleg met de ouders/verzorgers.

 

Samenwerkingsverband
Alle schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat de school waarbij uw kind zich aanmeldt of staat ingeschreven te allen tijde moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Dat kan een plek zijn op de eigen school met extra ondersteuning of op een andere reguliere school in de buurt maar dat kan ook een plek zijn op een speciale school. Scholen helpen elkaar daarbij door samen te werken in samenwerkingsverbanden en scholengroepen. Ze maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. De St. Jozefbasisschool is, samen met andere scholen in de regio, lid van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Dit samenwerkingsverband bestaat uit tien scholengroepen. In een scholengroep zitten scholen uit dezelfde regio, van verschillende schoolbesturen bij elkaar. De St. Jozefbasisschool is lid van scholengroep Anna Paulowna.

Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in een ondersteuningsplan beschreven welke basiszorg elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit. Elke school heeft een school-ondersteuningsprofiel. In het school-ondersteuningsprofiel staat welke specifieke breedtezorg de school uw kind kan bieden. Breedtezorg bestaat uit de ondersteuning die specialisten binnen de school kunnen bieden en de ondersteuning om de school heen zoals ondersteuning van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen.