arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
Wat is een ondersteuningsteam?

De leerkracht observeert elke leerling dagelijks in de klas. Binnen de afspraken op schoolniveau verzorgt de leerkracht een passend aanbod voor ieder kind.

Als blijkt dat een leerling mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, in welke vorm dan ook, komt er een bijeenkomst van het ondersteuningsteam om vast te stellen wat de behoefte is. Voor deze bijeenkomst worden ook de ouders van deze leerling uitgenodigd.

 

Wie zitten er aan tafel?
  • Namens de St. Jozefbasisschool: de directeur, de intern begeleider en de groepsleerkracht.
  • De ouder(s) van de betreffende leerling.
  • Een orthopedagoog van de stichting, Sarkon.

Waar nodig schuiven andere experts aan.

 

De rol van de ouders

Alle betrokkenen dragen vanuit hun eigen expertise bij aan het gesprek. 

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van hun kind. Daarom willen wij u als ouders actief betrekken bij het samenstellen van een passend aanbod. Zo bent u altijd op de hoogte van de keuzes die wij als school in het belang van uw kind maken.

Als ouder bent u ervaringsdeskundige. U heeft unieke kennis over uw kind. Uw inzichten zijn van waarde bij het bepalen van de meest geschikte ondersteuning, binnen onze mogelijkheden op school.

Samen met de andere gesprekspartners tijdens de bijeenkomst werken we naar een gezamenlijk doel: het bieden van de best passende ontwikkelingskansen voor uw kind.

 

Hoe gaat het verder?

Voor de bespreking in het ondersteuningsteam stelt de leerkracht/intern begeleider een groeidocument op. Ook hier is uw inbreng van groot belang.

Tijdens en na de bijeenkomst van het ondersteuningsteam wordt gezamenlijk bekeken welke stappen gezet kunnen worden en bekijken we wat daar voor nodig is. Dit leggen we weer vast in het groeidocument.

Als ouder heeft u recht op inzage in alle stukken die uw kind betreffen, inclusief het groeidocument, beleidsstukken en procedures binnen de school.

Om de school een zo compleet mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden en behoeften van uw kind, vragen wij u om alle relevante informatie over uw kind met de school te delen. Dit kan bv. gaan om rapportages van medische- of gedragsspecialisten.

 

Het ondersteuningsteam komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen.