arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal 3 keer uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen.
Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen.

5-6 jarige kinderen
Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling.

10-11 jarige kinderen
Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding.
Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken.

2e klas voortgezet onderwijs
De jongeren in de 2e klas van het voortgezet onderwijs worden voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd. De verpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarnaast bespreekt ze aan de hand van vragenlijsten diverse onderwerpen zoals voeding, bewegen, roken, alcohol, drugs, relaties, seksualiteit, etc.

Na de 2e klas van het voortgezet onderwijs worden de meeste kinderen niet meer opgeroepen voor een onderzoek. Een extra gesprek of onderzoek aanvragen kan natuurlijk altijd.

Overleg op scholen
Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen waar zorgen over zijn, worden besproken. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw school, wordt u daarvan op de hoogte gesteld door de school.

Projecten
De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, seksualiteit en relaties.

GGD en Samenwerken
De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.
Hiermee onderstrepen wij ons motto:
Samen werken aan gezond leven

Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de GGD? U kunt ons bereiken op
088-01 00 555.
Zie ook: www.ggdhollandsnoorden.nl

Externe contactpersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van ongewenst intimiderend gedrag. Hieronder wordt verstaan seksuele intimidatie, (digitaal) pesten, discriminatie, agressie en geweld.

De externe vertrouwenspersoon heeft een informatieve functie voor medewerkers van de school. De externe vertrouwenspersoon is er voor klachten van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school en die van leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon (en ook de klachtencommissie) is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Voor een medewerker van een school die begeleiding en ondersteuning nodig heeft, als het gaat om ongewenst gedrag tussen personeel onderling, kan de externe vertrouwenspersoon ook ingeschakeld worden.

De vertrouwenspersonen voor de GGD Hollands Noorden zijn

Ellen Labree en Inez Ursem

Postbus 9276

1800 GG Alkmaar

tel.nr. 088-0 100 550