arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
Nieuws uit groep 1/2b

In groep 1-2 geven wij thematisch onderwijs. Dit houdt in dat wij rondom een thema allerlei activiteiten aanbieden. Binnen elk thema komen de kennis en de vaardigheden uit verschillende vakken samen. Door met herkenbare thema’s te werken, ontstaat bij de kinderen meer betrokkenheid en motivatie. Samen zorgen de thema’s voor een samenhangend onderwijsaanbod.

In de klas komen thema’s tot leven – alle kinderen beleven het en werken ermee. Dat versterkt niet alleen hun betrokkenheid bij het onderwerp en hun motivatie, maar ook het groepsklimaat in het algemeen. Bovendien heeft elk kind een eigen rol. Naast schoolse vaardigheden is ook de algemene ontwikkeling belangrijk.

Door het thematisch werken zorgen we ook voor meer ouderbetrokkenheid. Via de nieuwsbrief stellen wij de ouders op de hoogte van het actuele thema. Het komt regelmatig voor dat we ouders uitnodigen voor een presentatie.

Voordat een kind vier jaar wordt ontvangt hij of zij een welkomsboekje.

In dit boekje staat veel informatie over hoe wij in groep 1-2 spelen en werken.

Via onderstaande link kunt u het boekje alvast bekijken.

Welkomstboekje 1-2B