arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Het klimaat van de St. Jozefschool


Omgaan met elkaar
We willen op school een klimaat scheppen, waarin elk kind
zich veilig voelt. Om dit te kunnen bereiken zijn er regels
nodig voor groot en klein. Wij hebben op school 3 positief
geformuleerde kapstokregels afgesproken:
1. We gaan respectvol met elkaar om.
2. We zorgen goed voor de materialen.
3. In school bewegen we ons rustig en buiten spelen
we veilig.
Aan deze 3 regels zijn alle afspraken op te hangen.

Welke verwachtingen mogen wij hebben naar aanleiding van deze afspraken?
Bijvoorbeeld bij de leerkrachten?
Leerkrachten hebben respect voor de eigenheid van
de leerlingen. Dit doen zij door ‘kinderen aan te kijken,
wanneer ze worden toegesproken’ en door ‘kinderen
bij hun eigen voornaam aan te spreken’.
Leerkrachten hebben respect voor medeleerkrachten en
voor de ouders. Leerkrachten geven aan wat gewenst
gedrag is en hoe dat bereikt kan worden.
Leerkrachten corrigeren onmiddellijk en adequaat op
negatief competitiegedrag, negatieve opmerkingen over
bijv. uiterlijk, persoon en/of prestaties, pestgedrag.
Leerkrachten geven persoonlijke, positieve aandacht aan
individuele kinderen.

Bijvoorbeeld bij de leerlingen?
Leerlingen hebben respect voor elkaar en voor de
volwassenen in school. Dit uit zich bijvoorbeeld in ‘elkaar
onderling aanspreken met de voornaam’, ‘een volwassene
aanspreken met juf/meester/mevrouw/mijnheer’,
‘meningsverschillen worden uitgepraat of voorgelegd aan
een bemiddelaar (volwassene of medeleerling)’.
Leerlingen gebruiken de leer- en speelmaterialen, waarvoor
ze bedoeld zijn.

Bijvoorbeeld bij de ouders?
Ouders hebben respect voor leerlingen, leerkrachten en de
andere ouders en leren dit ook aan hun kinderen door het
goede voorbeeld te geven.
Ouders respecteren de op school gangbare regels,
ook als zij daar thuis (in een kleinere organisatie) anders
mee omgaan.

Vieren
Wij vinden het belangrijk, dat kinderen ervaren dat er
momenten in het leven zijn, die gevierd moeten worden.
Zo staan we altijd stil bij verjaardagen en bij jubilea van
leerkrachten aan school. Ook hechten wij waarde aan
feestelijke gebeurtenissen door het jaar heen: kermis,
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, eerste communie en vormsel.
In het Jozefhoekje is ook plaats om te vieren.
Wij willen daar stilstaan bij plezierige en minder plezierige
gebeurtenissen zoals geboorte, ziekte en overlijden.
We proberen dan met de kinderen deze zaken een plaats
te geven in hun/ons leven.
Dit kan door iemand te gedenken in ons Jozefhoekje in
de aula van onze school. Iedereen kan dit doen door er
zijn of haar eigen invulling aan te geven d.m.v. een berichtje
of tekening, een foto, kaarsje, bloemetje o.i.d.