arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Waar de school voor staat

Missie

De St.Jozefbasisschool: de school voor een bijzonder goede basis.

208_200

Hieronder vindt u de toelichting bij de tekening van de boom:

 

De wortels:

-Katholieke normen en waarden: we vieren samen en hebben belangstelling voor elkaar

-Vertrouwen: in jou en mezelf

-Veilig voelen, dan kun je groeien

-Kwaliteit: we groeien mee met de seizoenen van de kinderen en de onderwijsontwikkelingen

-Structuur: ik weet waar ik aan toe ben

-Respect: ook jij mag in de zon staan

 

De boom zelf:

-Prestatie: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

-Echtheid: je mag zijn wie je bent

-Creativiteit in denken en doen

-Stabiliteit: stevig met je wortels in de grond

-Sfeer: zon of regen, samen kunnen we er tegen

-Plezier: in grote en kleine dingen

 

De missie ziet u en de kinderen terug in ons lesgeven en in de sfeer van onze school. We houden de missie levend met elkaar: elke klas heeft zijn eigen boom met de missie en eventueel eigen klassenafspraken. Als team houden we minimaal een keer per jaar een informele leerbijeenkomst waarbij we elkaar ontmoeten en brainstormen over de betekenis van de missie binnen ons onderwijs. Als ouders horen we graag uw mening bij onze missie.

 

Visie

De boom groeit door; we zien het onderwijs in de 21e eeuw.

De bollenvelden richting de horizon staan voor onze kleurrijke visie. Deze visie willen wij de komende jaren versterken binnen het team.

Leren van elkaars kwaliteiten:

– Team: collegiale consultatie, feedback geven en ontvangen, kennis van elkaar benutten en delen, samen werken aan de speerpunten van het schooljaar, elkaar ontmoeten in professionele leerbijeenkomsten binnen de school.

-Kinderen: samenwerken door coöperatieve werkvormen in te zetten binnen de lessen, maar ook het samen werken met kinderen uit andere groepen. Kinderen leren ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze nog kunnen ontwikkelen (onderwijsbehoeften).

Kindgesprekken:

Om kinderen echt te leren kennen en hen verder te helpen, willen we kindgesprekken voeren waarbij de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan. (Onderwijsbehoeften: wat heeft een kind nodig om zo goed mogelijk te kunnen leren op school en om zo goed mogelijk in de klas te kunnen functioneren in individuele en groepssituaties) 7

Begaafdheid:

Differentiëren en aansluiten bij de onderwijsbehoeften staat bij ons centraal. We ondersteunen kinderen op maat binnen hun instructiegroep en individueel.

Denken in oplossingen en mogelijkheden:

Creativiteit in denken en doen komen terug binnen ons lesgeven. Er is ruimte voor denken buiten de gebaande paden. Ook de inzet van leermiddelen uit de 21e eeuw hoort hierbij.
Als team brainstormen we samen en bekijken we de schooldoelen en kwesties vanuit meerdere invalshoeken.

Samenwerking met ouders:

We kunnen het natuurlijk niet alleen. Samen met ouders/verzorgers zorgen we voor optimale groei van de kinderen. Dat betekent dat we blijvend werken aan ouderbetrokkenheid. Uw informatie is voor ons lesgeven van belang.
De Sint Jozefschool is een open katholieke school.
Dat wil zeggen dat onze school openstaat voor iedereen die onze christelijke achtergrond respecteert en waardeert. Natuurlijk worden belangrijke christelijke waarden zoals solidariteit, naastenliefde en respect niet alleen uitgedragen tijdens de catecheselessen. Eigenlijk spelen deze waarden voortdurend mee en zijn ze richtinggevend in het denken en handelen van de leerkrachten. Zo willen we uitdragen, dat ieder kind uniek is en de moeite waard om mee om te gaan. We willen de kinderen de kracht van het eigen kunnen laten ervaren, hen stimuleren om op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen, hen oog laten krijgen voor wie het moeilijk heeft en leren situaties te veranderen. De kinderen zullen deze aspecten meenemen als geestelijke bagage voor de toekomst. We hebben er dan ook vertrouwen in dat onze leerlingen een positieve bijdrage kunnen leveren in de opbouw van een verdraagzame samenleving.

De Sint Jozefschool is een lerende organisatie
De leerkrachten van de Sint Jozefschool werken voortdurend aan hun eigen ontwikkeling. De samenleving verandert snel. Het is daarom noodzakelijk om alert te zijn op deze veranderingen: we bezinnen ons op wat en hoe wij de kinderen leren. Wij noemen ons dan ook graag een “lerende school”. De leerkrachten van de Sint Jozefschool vinden collegialiteit één van de voornaamste waarden in het team. Zij willen klaar staan voor elkaar en van elkaar leren.

De Sint Jozefschool levert een goede basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen
De Sint Jozefschool werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. We zijn pas tevreden als de kinderen de gelegenheid krijgen hun talenten maximaal te ontplooien. Daarom volgen wij de ontwikkeling van de kinderen, zowel cognitief als sociaal emotioneel. Bij het werken in de groep wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigheid en aan samenwerken. Voor het bereiken van een hoge kwaliteit maken wij gebruik van goede, moderne leermiddelen.

De Sint Jozefschool werkt nauw samen met de ouders
De Sint Jozefschool vindt een goede relatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten belangrijk. We informeren de ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). Van ouders verwachten wij betrokkenheid, dat zij geïnteresseerd zijn in de complete (school)ontwikkeling van hun kind.