arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Waar de school voor staat

Missie

De St.Jozefbasisschool: de school voor een bijzonder goede basis.

Hieronder vindt u de toelichting van het logo:

Gekozen is voor de tulp omdat de Sint Jozef basisschool wordt omringd door de bollenvelden. In het voorjaar komen de tulpen in allerlei kleuren tot bloei. Een lokale trots met wereldse allure.

Ook staat de bloeiende tulp metafoor voor het creëren van de juiste plek voor het opgroeiende kind. De Sint Jozef basisschool heeft een prettig klimaat en een vruchtbare bodem. Het is een school waar kinderen aarden, ontkiemen en tot bloei komen. Oftewel, dé plek waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen als mens.

De bloembladeren bestaan uit twee identieke delen en representeren enerzijds de ouders en anderzijds de leerkrachten. De bladeren zijn
elkaars spiegelbeelden. Samen vormen zij een krachtige/prachtige tulp.

In het binnenste deel zie je een kind dat steeds groter en groter groeit. De buitenste randen beschermen het kind. Het kind groeit op en
leert in vrijheid en geborgenheid.

Als je vanuit de kleurensymboliek naar het logo kijkt, zie je dat het kind als middelpunt helemaal geel is. Geel staat voor warmte,
plezier en blijheid en dat is wat je ieder kind gunt. Het is ook wat de Sint Jozef basisschool, naast het leren, wil vertegenwoordigen. De zijkanten zijn rood, als liefdevolle/koesterende handen. Oranje staat voor enthousiasme, en dat is door het hele logo verwerven. Kortom, de
waarden van de Sint Jozef Basisschool.

Visie

Op de St. Jozefbasisschool zijn leerlingen mede-eigenaar van hun leerproces.  Binnen de school staat samenwerken centraal. Zowel tussen de leerlingen onderling,  leraren met elkaar en samen met de ouders. Kinderen leren door samen te spelen en  samen te werken. Zo ontdekken de leerlingen samen de wereld om zich heen.

De St. Jozefbasisschool is een Gezonde School zo worden leerlingen zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.

Eigenaarschap
Het ontwikkelingsproces van de leerling staat centraal, de leerling geeft samen met de leerkracht sturing aan het leerproces. Er wordt gewerkt met een adaptieve leeromgeving waarbinnen de leerlingen zelf doelen stellen. Hierbij zijn de leerlijnen leidend. De leerkracht geeft coachend leiding aan dit proces en heeft regelmatig kindgesprekken met alle leerlingen. Middels start- en voortgangsgesprekken wordt de ontwikkeling samen met de leerling aan de ouders gedeeld.

Samen
Samenwerkend leren op alle niveaus binnen de school:

  • Samenwerking tussen leerlingen – school – ouders.
  • Coöperatieve werkvormen als middel om samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen.
  • Leerkrachten werken intensief samen. Het team leert van en met elkaar, co-teaching is hier een onderdeel van.
  • Wij zijn een KiVa-school: ‘Samen maken we er een fijne school van’.

Ontdekken
Bij ontdekkend leren zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Spel in de onderbouw als leidende activiteit, opgevolgd door onderzoekend leren. Wereldoriënterende vakken worden geïntegreerd en groepsdoorbroken aangeboden. Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang met de andere vakgebieden aan te brengen, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Er zal steeds meer groepsdoorbrekend gewerkt worden, waardoor ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan werken. De leerlingen leren zelfstandig denken en handelen. Ze leren van en met elkaar. De leerkrachten stimuleren een onderzoekende houding.

Bewust
De St. Jozefbasisschool is een Gezonde School zo worden leerlingen zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. We geven aandacht aan gezonde voeding en stimuleren het bewegend leren.