arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Waar de school voor staat

Missie

De St.Jozefbasisschool: de school voor een bijzonder goede basis.

208_200

Hieronder vindt u de toelichting bij de tekening van de boom:

 

De wortels:

-Katholieke normen en waarden: we vieren samen en hebben belangstelling voor elkaar

-Vertrouwen: in jou en mezelf

-Veilig voelen, dan kun je groeien

-Kwaliteit: we groeien mee met de seizoenen van de kinderen en de onderwijsontwikkelingen

-Structuur: ik weet waar ik aan toe ben

-Respect: ook jij mag in de zon staan

 

De boom zelf:

-Prestatie: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

-Echtheid: je mag zijn wie je bent

-Creativiteit in denken en doen

-Stabiliteit: stevig met je wortels in de grond

-Sfeer: zon of regen, samen kunnen we er tegen

-Plezier: in grote en kleine dingen

 

De missie ziet u en de kinderen terug in ons lesgeven en in de sfeer van onze school. We houden de missie levend met elkaar: elke klas heeft zijn eigen boom met de missie en eventueel eigen klassenafspraken. Als team houden we minimaal een keer per jaar een informele leerbijeenkomst waarbij we elkaar ontmoeten en brainstormen over de betekenis van de missie binnen ons onderwijs. Als ouders horen we graag uw mening bij onze missie.

 

Visie

De boom groeit door; we zien het onderwijs in de 21e eeuw.

De bollenvelden richting de horizon staan voor onze kleurrijke visie. Deze visie willen wij de komende jaren versterken binnen het team.

Op de St. Jozefbasisschool zijn leerlingen mede-eigenaar van hun leerproces.  Binnen de school staat samenwerken centraal. Zowel tussen de leerlingen onderling,  leraren met elkaar en samen met de ouders. Kinderen leren door samen te spelen en  samen te werken. Zo ontdekken de leerlingen samen de wereld om zich heen.

De St. Jozefbasisschool is een Gezonde School zo worden leerlingen zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.

Eigenaarschap
Het ontwikkelingsproces van de leerling staat centraal, de leerling geeft samen met de leerkracht sturing aan het leerproces. Er wordt gewerkt met een adaptieve leeromgeving waarbinnen de leerlingen zelf doelen stellen. Hierbij zijn de leerlijnen leidend. De leerkracht geeft coachend leiding aan dit proces en heeft regelmatig kindgesprekken met alle leerlingen. Middels start- en voortgangsgesprekken wordt de ontwikkeling samen met de leerling aan de ouders gedeeld.

Samen
Samenwerkend leren op alle niveaus binnen de school:

  • Samenwerking tussen leerlingen – school – ouders.
  • Coöperatieve werkvormen als middel om samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen.
  • Leerkrachten werken intensief samen. Het team leert van en met elkaar, co-teaching is hier een onderdeel van.
  • Wij zijn een KiVa-school: ‘Samen maken we er een fijne school van’.

Ontdekken
Bij ontdekkend leren zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Spel in de onderbouw als leidende activiteit, opgevolgd door onderzoekend leren. Wereldoriënterende vakken worden geïntegreerd en groepsdoorbroken aangeboden. Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang met de andere vakgebieden aan te brengen, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Er zal steeds meer groepsdoorbrekend gewerkt worden, waardoor ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan werken. De leerlingen leren zelfstandig denken en handelen. Ze leren van en met elkaar. De leerkrachten stimuleren een onderzoekende houding.

Bewust
De St. Jozefbasisschool is een Gezonde School zo worden leerlingen zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. We geven aandacht aan gezonde voeding en stimuleren het bewegend leren.